دسته: فیلم اکشن

فیلم اکشن، فیلم پُرحادثه (مصوب فرهنگستان زبان)، یا فیلم حادثه‌ای، یکی از ژانرهای فیلم است که در آن یک یا چند قهرمان اصلی با مج فیلم اکشن، فیلم پُرحادثه (مصوب فرهنگستان زبان)، یا فیلم حادثه‌ای، یکی از ژانرهای فیلم است که در آن یک یا چند قهرمان اصلی با مجموعه‌ای از درگیری‌های فیزیکی، رزمی و جنگی روبرو می‌شوند. قهرمان اصلی فیلم برای پیروزی باید بر دشمنان خود غلبه کند. دوران رشد فیلم‌های گونهٔ پرحادثه بیشتر در دهه ۱۹۷۰ بود. در طول تاریخ این گونه، از بروس لی به عنوان نخستین بازیگری که باعث حرکت و محبوبیت آن شد، یاد می‌کنند. پیشرفت در برنامه‌های رایانه ای”ساخت جلوه‌های ویژه (به انگلیسی:CGI)” باعث شد تا ساخت صحنه‌های اکشن و غیره که نیازمند تلاش‌های گروه‌های بدل کار حرفه‌ای در گذشته بود، ارزان‌تر و آسان‌تر شود.

موعه‌ای از درگیری‌های فیزیکی، رزمی و جنگی روبرو می‌شوند. قهرمان اصلی فیلم برای پیروزی باید بر دشمنان خود غلبه کند. دوران رشد فیلم‌های گونهٔ پرحادثه بیشتر در دهه ۱۹۷۰ بود. در طول تاریخ این گونه، از بروس لی به عنوان نخستین بازیگری که باعث حرکت و محبوبیت آن شد، یاد می‌کنند. پیشرفت در برنامه‌های رایانه ای”ساخت جلوه‌های ویژه (به انگلیسی:CGI)” باعث شد تا ساخت صحنه‌های اکشن و غیره که نیازمند تلاش‌های گروه‌های بدل کار حرفه‌ای در گذشته بود، ارزان‌تر و آسان‌تر شود.


دانلود فیلم اکشن بدون سانسور 2020 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور جدید – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور 2019 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور دوبله – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور با زیرنویس فارسی – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور صحنه دار – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور با دوبله فارسی – دانلود فيلم اكشن بدون سانسور – دانلود فيلم اکشن 2020 – دانلود فیلم اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – دانلود فیلم اکشن دوبله فارسی 2020 – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی 2020 – دانلود فیلم اکشن جدید دوبله فارسی 2020 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور دوبله فارسی 2020 – دانلود فیلم اکشن خارجی – دانلود فیلم اکشن خارجی دوبله فارسی بدون سانسور – دانلود فیلم اکشن خارجی 2020 – دانلود فیلم اکشن خارجی ۲۰۲۰ دوبله فارسی – دانلود فیلم اکشن خارجی دوبله بدون سانسور – دانلود فیلم اکشن خارجی با زیرنویس چسبیده – دانلود فیلم اکشن خارجی جدید دوبله فارسی بدون سانسور – دانلود فیلم های اکشن خارجی جدید دوبله فارسی بدون سانسور – دانلود فیلم های اکشن 2021 – دانلود فیلم های اکشن 2020 – دانلود فیلم های اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – دانلود فیلم های اکشن برتر – دانلود فیلم های اکشن 2020 دوبله فارسی – دانلود فیلم های اکشن تخیلی – دانلود فیلم های اکشن خارجی – دانلود فیلم اکشن خارجی 2020 – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور با زیرنویس فارسی – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور با دوبله فارسی – دانلود فیلم سینمایی اکشن جدید بدون سانسور – دانلود فیلم سینمایی اکشن جدید بدون سانسور دوبله فارسی – دانلود فیلم های اکشن جدید بدون سانسور – دانلود فیلم سینمایی خارجی اکشن جدید بدون سانسور – دانلود فیلم اکشن جدید خارجی دوبله بدون سانسور – دانلود فیلم سینمایی خارجی اکشن جدید دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم خارجی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور جدید – فیلم خارجی اکشن دوبله فارسی سانسور شده – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور با زیرنویس فارسی – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور دوبله فارسی 2020 – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور دوبله – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور جدید – دانلود فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور زیرنویس فارسی – فیلم سینمایی خارجی اکشن بدون سانسور – فیلم سینمایی خارجی اکشن دوبله فارسی – فیلم سینمایی خارجی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم سینمایی خارجی اکشن دوبله – فیلم سینمایی خارجی اکشن دوبله فارسی 2020 – فیلم سینمایی خارجی اکشن صحنه دار دوبله فارسی – فیلم سینمایی خارجی اکشن جدید دوبله فارسی – فیلم اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2020 – فیلم اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2019 – فیلم اکشن دوبله فارسی بدون سانسور جدید – فيلم اكشن دوبله فارسي بدون سانسور – فیلم اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – فیلم اکشن بدون سانسور جدید – فیلمهای اکشن بدون سانسور جدید – فیلم اکشن دوبله بدون سانسور جدید – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور جدید دوبله – فیلم اکشن دوبله فارسی بدون سانسور جدید – فیلم اکشن جدید بدون سانسور با دوبله فارسی – دانلود فیلم های اکشن بدون سانسور جدید – فیلم اکشن بدون سانسور امریکایی -فیلم اکشن جدید آمریکایی دوبله فارسی بدون سانسورفیلم اکشن جدید آمریکایی دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم اکشن جدید آمریکایی دوبله فارسی 2020 – فیلم اکشن جدید آمریکایی دوبله فارسی سانسور شده – فیلم اکشن جدید آمریکایی دوبله فارسی 2021 – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2020 – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور صحنه دار – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2018 – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2017 – دانلود فیلم سینمایی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2019 – فیلم سینمایی اکشن جدید دوبله فارسی 2020 – فیلم سینمایی اکشن جدید دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم سینمایی اکشن جدید دوبله فارسی 2021 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور 2020 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور 2019 – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور جدید – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور با زیرنویس فارسی – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور صحنه دار – دانلود فیلم اکشن بدون سانسور با دوبله فارسی – دانلود فیلم های اکشن دوبله فارسی بدون سانسور 2020 – دانلود فیلم های اکشن دوبله فارسی بدون سانسور جدید – دانلود جدیدترین فیلم های اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم اکشن آمریکایی دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور 2020 – فیلم سینمایی اکشن بدون سانسور زیرنویس فارسی – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور دوبله فارسی – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور با زیرنویس فارسی – دانلود فیلم اکشن جدید بدون سانسور با دوبله فارسی – فیلم آمریکایی اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – فیلم خارجی اکشن بدون سانسور – فیلم خارجی اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – فیلم سینمایی آمریکایی اکشن بدون سانسور – فیلم سینمایی امریکایی اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – فیلم آمریکایی جدید اکشن بدون سانسور – فیلم سینمایی خارجی اکشن بدون سانسور – فیلم اکشن زبان اصلی بدون سانسور – دانلود فیلم خارجی اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم امریکایی اکشن دوبله فارسی – دانلود فیلم جدید اکشن دوبله فارسی بدون سانسور – فیلم اکشن بدون سانسور دوبله فارسی – دانلود فیلم اکشن جدید دوبله فارسی بدون سانسور


فیلم (به فرانسوی: Film) که همچنین «مووی» (به انگلیسی: movie) یا «تصویر متحرک» (به انگلیسی: motion picture) نیز گفته می‌شود، اصطلاحی است که به‌طور عام شامل تصاویر متحرک می‌گردد. فیلم در لغت به معنی «نوار باریک» است و چون برای اولین بار تصاویر متحرک روی فیلم عکاسی ثبت می‌شد و به این وسیله نمایش داده می‌شدند، این نام روی تصاویر متحرک ماند، البته امروز خود کلمه «فیلم» به‌طور تخصصی فقط به تصاویر متحرک گفته می‌شود که در سینما نمایش داده می‌شوند، اگر همین فیلم‌ها پس از آن که دوره اکرانشان تمام شود از تلویزیون پخش شوند، به آن‌ها «فیلم سینمایی» می‌گویند و اگر از ابتدا فیلمی را مختص تلویزیون بسازند و ربطی به سینما نداشته باشد، به آن‌ها «فیلم تلویزیونی» می‌گویند.